Van Mol t/ HLN.be

Titel artikel website: Wie zit er achter schandaalsite ’t Scheldt en waarom wil hij anoniem blijven?
Samenvatting uitspraak: Het artikel van De Morgen, dat werd overgenomen door HLN.be en Humo.be, stelt de vraag wie er achter de anonieme website ‘tScheldt zit. De journalist wijst naar klager en schetst een profiel van hem.

De klacht is ongegrond wat journalistieke onafhankelijkheid, waarheidsgetrouwe berichtgeving en respect voor het privéleven betreft.
De Raad voor de Journalistiek heeft geen aanwijzingen dat de journalist niet onafhankelijk zou hebben gehandeld. 
De journalist maakt aannemelijk dat hij voldoende onderzoek heeft gedaan om datgene wat hij in het portret van klager schrijft, te onderbouwen. 
De journalistieke zoektocht naar wie achter ‘tScheldt zit, is maatschappelijk relevant en het is verantwoord om de naam en voornaam van klager te vermelden.

De klacht is wel gegrond wat het geven van loyaal wederhoor betreft. Het artikel uit ernstige aantijgingen die de eer en goede naam van klager betreffen. Wat de connectie van klager met ‘tScheldt betreft, heeft de journalist hem een loyale kans op wederhoor geboden. Maar wat andere aantijgingen betreft, is die kans onvoldoende geboden. De journalist had ook de andere aantijgingen moeten voorleggen of had moeten verwijzen naar eerdere publicaties waarin klager een aantal van de aantijgingen betwist.

2021-14

Lees de uitspraak [pdf]