Van Dooren en Schelfhout t/ Het Laatste Nieuws en HLN.be

Titel artikel krantOpgelicht door eigen advocaat via sluwe huisruil. Nieuwe woning van Dirk en Denis plots openbaar verkocht.
Titel artikel websiteOpgelicht door eigen advocaat via sluwe huisruil: “Hij woont doodleuk in mijn huis en wij staan op straat.”
Samenvatting uitspraak: Het artikel laat een man aan het woord die zijn huis ruilde met dat van zijn advocaat (klager). Hij zegt dat de advocaat misbruik maakte van zijn functie om, samen met zijn vrouw, zijn huis in te palmen.

De Raad kan zich niet uitspreken over vermeende fouten in de passages over de huizenruil, waarover het woord tegen woord is tussen klager en de journalist. De journalist maakt wel aannemelijk dat hij de passages over het gerechtelijk en tuchtrechtelijk verleden van klager voldoende heeft gecontroleerd.

De vermelding van de voornaam en eerste letter van de familienaam van de advocaat betekent geen schending van de privacy. Hetzelfde geldt voor de vermelding van de naam en voornaam van zijn echtgenote, die een aantal jaren senator was.

De klacht is wel gegrond wat wederhoor betreft. De journalist heeft klager(s) voor publicatie van zijn artikel niet gecontacteerd voor een reactie. Nochtans brengt het artikel ernstige beschuldigingen uit die de eer en goede naam betreffen. De titel spreekt van oplichting, wat een strafrechtelijk misdrijf is, en onder deze hoofding komen in het artikel verdere beschuldigingen aan bod. Daarom had de krant klager(s) vóór publicatie van het artikel moeten contacteren voor wederhoor. Dat klager eerder veroordeeld werd in andere zaken en dat er tegen hem nog een strafrechtelijk onderzoek liep, ontslaat de journalist niet van de plicht tot wederhoor over de nieuwe beschuldigingen in verband met de huizenruil.

Lees de uitspraak [pdf]