Van Dijck t/ P-Magazine.be

Titel artikel 1 website: Parlementsvoorzitter betaalde meisje van plezier met uw centen.
Titel artikel 2 website: “Suske’ was geen moeder in precaire situatie, ze verdiende maandelijks 25.000 euro”.
Samenvatting uitspraak: De artikels gaan over zijn tussenkomst als parlementslid bij de federale minister van Werk voor een escortdame met wie hij volgens de artikels ‘meer dan een prostituee-klantenrelatie’ had.
De Raad is van oordeel dat het maatschappelijk belang van de berichtgeving opweegt tegen het privébelang van klager en dat de privacy van klager niet geschonden is. De klacht is op dit punt ongegrond.

Wat de overige punten betreft is de klacht wel gegrond. De Raad is van oordeel dat de indruk van fraude wordt gewekt door de combinatie van de suggestieve titel van het eerste artikel “Vlaams Parlementsvoorzitter betaalde meisje van plezier met uw centen” met een aantal zinnen. Die zinnen kunnen de indruk wekken dat klager op de hoogte was van een mogelijke frauduleuze constructie op het moment dat hij contact nam met de minister, wat de Raad niet kan uitmaken, maar wat P-Magazine ook niet aannemelijk maakt. Ook de titel dat klager een meisje van plezier betaalde met belastinggeld, wordt op geen enkele manier gestaafd door de inhoud van het artikel en ook
hiervoor haalt de journalist geen elementen aan dit kunnen onderbouwen, terwijl het om ernstige verdachtmakingen gaat. De Raad is van oordeel dat de klacht op dit punt gegrond is.

De klacht is ook gegrond wat wederhoor betreft omdat de journalist klager vóór publicatie geen kans heeft gegeven om te reageren, wat nochtans essentieel was gezien de ernstige beschuldigingen die de eer en goede naam betreffen.

2020-01

Lees de uitspraak [pdf]