Van der Paal t/ Apache

Titel artikel website: Antwerpse vastgoedoorlog over miljoenenproject Lageweg
Samenvatting uitspraak: Het artikel gaat over de vraag wie de eigenaar is van een oude industriële site aan de Lageweg in Antwerpen en zegt dat klager als lobbyist optreedt voor een van de partijen om het dossier door het college van burgemeester en schepenen te duwen. Klager zegt dat dit niet waarheidsgetrouw is, dat het artikel ongegronde verdachtmakingen en beschuldigingen uit en dat het de privacy schendt. Op deze punten is de klacht ongegrond.
Apache maakt aannemelijk dat de informatie over de rol die klager speelt als lobbyist gebaseerd is op verschillende, van elkaar onafhankelijke bronnen en dat deze informatie naar behoren gecheckt is. Het is dan ook journalistiek verantwoord om te schrijven dat klager optreedt als lobbyist. De overige gegevens over klager in het artikel refereren aan eerdere artikels, die gebaseerd zijn op eerder journalistiek onderzoek van Apache, en het is journalistiek geoorloofd om daarnaar te verwijzen.

De vermelding van de naam en voornam van klager, die al jaren een rol speelt in grote bouwprojecten in Antwerpen, is geen schending van de privacy.

De klacht is wel gegrond wat het gebrek aan wederhoor betreft. De omschrijving ‘lobbyist’ is geen verdachtmaking of beschuldiging. Maar het artikel brengt klager in die rol wel in verband met twee als dubieus omschreven partijen in een vastgoedoorlog. Al zijn deze twee partijen de protagonisten, toch bekleedt klager, die wordt gelinkt aan een van de partijen, in het artikel niet louter een bijrol. Gezien die context uit het artikel aantijgingen ten aanzien van klager die zijn eer en goede naam betreffen. Daarom had Apache hem vóór publicatie een kans op wederhoor moeten bieden. Ook bij de verwijzing naar elementen uit eerdere artikels had Apache moeten vermelden dat klager die beschuldigingen betwist.

Lees de uitspraak [pdf]