Taffein t/ Het Nieuwsblad

Titel artikel krant: Slechte jeugd weggeschreven in boek. Joeri Cools schrijft getuigenis in hoop dat andere kinderen zelfde niet meer meemaken.

Samenvatting uitspraak: Het artikel is een kort interview met dezelfde man uit bovenstaande klacht, die een boek schreef over verwaarlozing, mishandeling en seksueel misbruik door zijn moeder en stiefvader in zijn kindertijd. De Raad wijst er ook hier op dat de journalist in alle omstandigheden de plicht heeft om waarheidsgetrouw te berichten en rekening te houden met de rechten van eenieder die in de berichtgeving voorkomt, wat ook geldt voor persoonlijke getuigenissen waarin ernstige beschuldigingen ten aanzien van derden worden geuit. De journalist heeft de feiten niet verder gecheckt, maar anders dan bij bovenstaand artikel bewaart hij wel afstand en maakt hij enig voorbehoud bij de beweringen van de geïnterviewde. Gelet op de aard van het artikel, met name een korte aankondiging van een boek, en gelet op het voorbehoud dat uit het artikel blijkt, is de Raad van daarom oordeel dat er in dit geval geen sprake is van een beroepsethische fout.

Lees de uitspraak [pdf]