Salik t/ P-magazine / PNWS.be

Titel artikel: Knokke: Pierre Salik (92) was goed bevriend met prins Alexander.

Samenvatting uitspraak:  Het artikel schetst een portret van Salik naar aanleiding van de verkoop van een villa van hem in Knokke voor 14 miljoen euro. Salik was de eigenaar en oprichter van het gelijknamige textielbedrijf, dat jeansbroeken over de hele wereld exporteerde. Klager spreekt van stigmatisering door herhaalde verwijzing naar de Joodse afkomst van een aantal personen en van schending van de privacy.

De vermelding dat klager en zijn echtgenote van Joodse afkomst zijn, past in de passage over de vlucht van het gezin naar Zwitserland in 1940 en is niet stigmatiserend. Het artikel baadt evenwel in een sfeer van dubieuze praktijken waarbij klager betrokken zou zijn geweest, al dan niet met medeweten of betrokkenheid van andere personen, van wie de journalist bij sommigen de afkomst vermeldt en bij anderen niet. Hij vermeldt alleen Joodse afkomst, twee keer met het woord ‘eveneens’ erbij. Op die manier wekt hij de indruk dat er een link bestaat tussen de Joodse afkomst en dubieuze praktijken, zonder dat hij daarvoor enig bewijs aandraagt. Daarom is de Raad van oordeel dat de journalist, weze het intentioneel of niet, onvoldoende omzichtig is omgesprongen met de veelvuldige en specifieke vermelding van de Joodse afkomst van een aantal personen waardoor de formulering van de berichtgeving stigmatiserend is, wat niet strookt met artikel 27 van de Code.

De vermelding van de Joodse afkomst betekent geen schending van het privéleven van klager. Ze kadert in de passage over de vlucht van het gezin naar Zwitserland in 1940 en het is relevant om de Joodse afkomst in deze context te vermelden. Er is dan ook geen sprake van een inbreuk op artikel 23 van de Code over respect voor het privéleven.  

2023-07

Lees de uitspraak [pdf]