S en ODB t/ Het Nieuwsblad en Nieuwsblad.be

Titel artikel website: Broer en zus vechten ruzie over ouderlijke woning uit door niet mis te verstane boodschappen op vensterraam te hangen.
Titel artikel krant: Iedereen kan ‘boodschap’ lezen aan vensterraam.  
Samenvatting uitspraak: De artikels gaan over een familieruzie die in het oog springt door boodschappen aan het raam van het ouderlijk huis. De Raad heeft geen aanwijzingen dat de journalist niet onafhankelijk gehandeld zou hebben of dat hij essentiële elementen uit het interview met klager achterwege zou hebben gelaten. Er zijn evenmin aanwijzingen dat de journalist afspraken over het gebruik van bepaalde informatie of over voorinzage van het interview niet zou hebben nageleefd. 

2018-31

Lees de uitspraak [pdf]