Praet t/ Apache.be

Titel artikel website: Hoe extreemrechts de Vlaamse Vredesvereniging VOS infiltreert.
Samenvatting uitspraakHet artikel gaat over de Vlaamse Vredesvereniging VOS. De journalist schrijft dat extreemrechtse figuren geïnfiltreerd zijn in het nationale bestuur en de lokale afdelingen van de organisatie en dat de nieuwe bestuursleden er kwamen na het aantreden van directeur Raf Praet (klager). Aan het eind volgt een lang kaderstuk met een reactie van Praet, waarin hij het pluralistische en diverse karakter van VOS onderstreept. Praet gaf zijn reactie via mail, omdat hij geen gewoon interview wilde. Ze is letterlijk en integraal gepubliceerd.
De Raad is van oordeel  dat het artikel strookt met de principes van waarheidsgetrouwe berichtgeving. Apache.be maakt aannemelijk dat de aangehaalde feiten kloppen en klager heeft ze tijdens de procedure voor de Raad niet weerlegd en kon geen feitelijke fouten aanduiden. Apache.be heeft klager een kans op wederhoor gegeven en zijn reactie is loyaal gepubliceerd. Ook wat voorinzage betreft is er geen sprake van beroepsethische fouten.

2019-10

Lees de uitspraak [pdf]