Potters t Trudocs.be

Titel artikel: Ook omstreden manager Uitvoerende Diensten JM Potters al in maart via 'priority lane' gevaccineerd.
Samenvatting uitspraak: Trudocs is een lokale website met nieuws over Sint-Truiden. Het artikel meldt dat klager, die waarnemend directeur is van het stadswerkhuis in Sint-Truiden, al op 18 maart 2021 werd gevaccineerd via de 'priority lane' van burgemeester Veerle Heeren. Verder schrijft de journalist dat de maatregel waarmee Heeren klager wilde aanduiden als manager van het stadswerkhuis door de provinciegouverneur werd vernietigd omdat dit totaal onwettelijk was, maar dat de man gewoon op post bleef. De klacht omvat verschillende elementen.

Wat waarheidsgetrouwheid betreft, maakt de journalist aannemelijk dat klager bij de personen hoorde die burgemeester Heeren doorgaf voor voorrang bij de vaccinatie, een praktijk die door de journalist aan het licht werd gebracht. De klacht is ongegrond op dit punt.

Anderzijds is de klacht op het punt van waarheidsgetrouwheid wel gegrond waar het gaat over de aanstelling van klager als waarnemend manager van het stadswerkhuis. De aanstelling kon terecht als ‘onwettelijk’ worden bestempeld aangezien ze door de gouverneur van Limburg werd vernietigd, maar bij de publicatie van zijn artikel in mei 2021 wist of hoorde de journalist te weten dat deze onwettigheid vier maanden eerder, in januari, door het stadsbestuur werd rechtgezet. De bewering dat de aanstelling ‘onwettelijk’ is en dat klager ‘gewoon op zijn post’ bleef, zonder verwijzing naar de aanpassing van zijn aanstelling door het stadsbestuur, strookt niet met de journalistieke plicht om waarheidsgetrouw te berichten

Klager bekleedt als diensthoofd van de technische diensten op lokaal niveau een publieke functie en Trudocs.be is een lokale nieuwssite. In de context van de zaken waarover het gaat, was het geoorloofd om zijn naam te vermelden. De klacht is ongegrond op dit punt.

Gezien het vorige punt is er geen bezwaar om een foto van klager te publiceren. De gepubliceerde foto is echter afkomstig van het privé gedeelte van het Facebook-account van klager. In dat geval vraagt de journalist in principe toestemming voor het gebruik van foto’s. De klacht is gegrond op dit punt.

De klacht is ook gegrond wat wederhoor betreft omdat de journalist niet aannemelijk maakt dat hij klager vóór publicatie een kans op wederhoor heeft geboden, terwijl het artikel ernstige beschuldigingen uitbrengt die de eer en de goede naam van klager betreffen.

Wat journalistieke onafhankelijkheid betreft maakt klager niet aannemelijk dat de journalist niet onafhankelijk zou hebben gehandeld en de Raad ziet daar geen aanwijzingen voor. De klacht is ongegrond op dit punt.

2021-25

Lees de uitspraak [pdf]