Pichal t/ De Morgen & DeMorgen.be

Titel artikels:

  • De Morgen: Zaak-Pichal. Spilfiguur werd als 13-jarige zelf seksueel misbruikt.
  • DeMorgen.be: Achtergrond. Justitie. Sven Pichal en zijn advocaten leken op een discrete afhandeling te hopen. Tot een gedetineerde hem herkende in de gevangenis.
  • DeMorgen.be: Bellen met Douglas De Coninck. Misdaadjournalist Douglas De Coninck: ‘Sven Pichal lijkt in de hiërarchie van schuldaanwijzingen eerder op plaats 2 of 3 te komen’.

Samenvatting uitspraak: De klacht betreft drie artikels over het gerechtelijk onderzoek naar voormalig radiopresentator Sven Pichal, die wordt verdacht van het bezit en het verspreiden van beelden van seksueel kindermisbruik.

Eerste artikel
De passage in het artikel dat klager aanwezig zou zijn geweest bij het in het openbaar becommentariëren van beelden van kindermisbruik is in de context van de berichtgeving een ernstige feitelijke fout. Deze passage strookt niet met artikel 1 en 2 van de Code. De klacht is gegrond wat waarheidsgetrouwe berichtgeving en checken van informatie in dit artikel betreft.

Tweede artikel
Het artikel vermeldt dat klager in de gevangenis van Antwerpen heeft gezeten en vandaar is overgebracht naar de gevangenis van Turnhout. Ook dat is feitelijk fout. De journalist heeft zich gebaseerd op één telefoontje van een gedetineerde in de gevangenis van Antwerpen zonder andere bronnen te raadplegen en verder te checken. Ook dit strookt niet met artikel 1 en 2 van de Code. De klacht is gegrond wat waarheidsgetrouwe berichtgeving en checken van informatie in dit artikel betreft.

De klacht is ongegrond wat het uiten van insinuaties in dit artikel betreft.  Anders dan klager beweert, schrijft of suggereert de journalist in dit artikel niet dat klager een voorkeursbehandeling zou genoten hebben door zijn vermeende overbrenging van Antwerpen naar Turnhout.

Derde artikel
In dit artikel becommentarieert de journalist de beslissing van de raadkamer om Pichal onder elektronisch toezicht te plaatsen in plaats van hem langer in de gevangenis te houden. 
De Raad stelt dat de journalist de vrijheid en het recht heeft om de beslissingen van de raadkamer over de al dan niet verdere aanhouding van de verdachten in de zaak en de modaliteiten daarvan te becommentariëren en te analyseren.
Verder is de Raad van oordeel dat het onderscheid tussen feiten en opinies voldoende duidelijk is en dat er in dit artikel geen sprake is van ongegronde beschuldigingen. 
De klacht is ongegrond wat dit artikel betreft. 

2024 - 09

Lees de uitspraak [pdf]