Peleman t/ HLN.be (Artikel over arrest hof van beroep)

Titel artikel: Ex-manager Astrid Coppens ook in beroep schuldig aan fraude van 168.000 euro: “Hij wilde de kip met de diamanten eieren pluimen”.
Samenvatting uitspraak:  Het artikel gaat over de rechtszaak in beroep tegen de ex-manager (klager) van mediafiguur Astrid Coppens. Hij werd in een geding met Coppens veroordeeld wegens fraude.

De vermelding van de naam en voornaam van klager was geoorloofd. Zijn naam werd in het verleden herhaaldelijk in de pers vermeld als manager van Coppens en andere mediafiguren en hij is in diezelfde context veroordeeld.

Wederhoor was in de context van de berichtgeving over het arrest van het hof van beroep niet nodig. De journalist geeft de gepleegde feiten en het arrest weer, wat geoorloofd is na een openbare rechtszitting. Hij uit geen verdere verdachtmakingen of beschuldigingen. 

2022 - 19

Lees de uitspraak [pdf]