Magnette t/ HLN.be

Titel artikel: Interview. Paul Magnette (PS): “Vlamingen moeten altijd hard werken, Walen genieten liever van het leven. Is dat zo fout?”

Samenvatting uitspraak: Het artikel is een interview met Paul Magnette, voorzitter van de Parti Socialiste. Hij maakt bezwaar tegen de titel.

HLN.be heeft het interview integraal overgenomen van het magazine Dag Allemaal, maar het onder een andere titel geplaatst. Die titel bestaat, op de naam van klager na, enkel uit een citaat tussen aanhalingstekens. Dat wekt de indruk dat klager deze quote ‘Vlamingen moeten altijd hard werken, Walen genieten liever van het leven. Is dat zo fout?’ letterlijk zo gezegd heeft tijdens het interview. Maar dat is niet het geval en het citaat staat nergens in het artikel. Het is een combinatie van twee passages uit het interview, waarbij het eerste deel niet zo is uitgesproken maar een parafrasering zou zijn van een langere zin. HLN.be linkt in de titel deze twee passages direct aan elkaar, terwijl het gaat om antwoorden op twee opeenvolgende vragen en klager in het tweede antwoord eerst een mop vertelt. Hierdoor kan de titel een verkeerde indruk wekken van de uitspraken en de boodschap van klager in het interview. Dat kan leiden tot misleiding bij het publiek, zeker bij lezers die door de betaalmuur geen toegang hebben tot het volledige artikel en de context missen. De titel strookt dan ook niet met artikel 3 van de Code dat bepaalt dat de journalist bij het verwerken van vraaggesprekken de verklaringen van de geïnterviewde getrouw weergeeft en de geest van het gesprek respecteert.

2023-14

Lees de uitspraak [pdf]