Lenssens t/ Deconsument.com

Titel artikel website: ‘Geert Lenssens advocatenhonoraria verheven tot kunst?’.
Essentie uitspraak: Het is niet loyaal en verantwoordelijk om zich als journalist achter volledige anonimiteit te verschuilen, zeker wanneer men zijn standpunt of opinie weergeeft. Gezien de aard van de vermelde feiten was het aangewezen om vóór publicatie de kans op wederhoor te geven.

    Lees de uitspraak met nummer 2016-03 [pdf]