Lacoere t/ HLN.be

Titel artikel website: “Goede oude KGB is terug”. Zware beschuldigingen aan adres schepen Taeldeman. 
Essentie uitspraak: Het is geoorloofd om de naam van een gewezen directeur te noemen in een artikel over mogelijke malversaties binnen een groot stadsontwikkelingsbedrijf en het recht op vergetelheid geldt niet omdat de feiten recent zijn en het gerechtelijk onderzoek nog loopt.

Lees de uitspraak met nummer 2019-12 [pdf]