Lacoere t/ HLN.be

Titel artikel website: “Goede oude KGB is terug”. Zware beschuldigingen aan adres schepen Taeldeman. 
Samenvatting uitspraak: De artikels gaan over het ontslag van klager Peter Lacoere en zijn baas wegens mogelijk gesjoemel bij het stadsontwikkelingsbedrijf SoGent. Klager vindt dat de media onterecht zijn naam hebben vermeld en beroept zich op het recht op vergetelheid.
De Raad vindt het geoorloofd om de naam te noemen omdat mogelijke malversaties binnen een gemeentebedrijf dat werkt met gemeenschapsgeld van gewichtig maatschappelijk belang zijn en omdat klager als directeur een publieke functie bekleedde. Het recht op vergetelheid kan niet worden ingeroepen omdat het belang van het archief en het recht op informatie opwegen tegen de vraag van klager om zijn naam te verwijderen en omdat de feiten recent zijn en het gerechtelijk onderzoek nog loopt. 

2019-12

Lees de uitspraak [pdf]