Jongeren Info Life t/ NewsJs.com

Titels artikels van 3 websites
1. Anti-abortusvereniging mocht seksuele voorlichting geven op school (standaard.be).
2. Anti-abortusorganisatie geeft vier jaar lang seksuele opvoeding in Antwerpse school (GVA.be).
3. School laat controversiële anti-abortusorganisatie 4 jaar lang lessen seksuele opvoeding geven (DeMorgen.be). 

Samenvatting uitspraak: NewsJs.com is een aggregatiewebsite, die artikels van andere nieuwsmedia rond een bepaald thema bundelt en er via hyperlinks naar verwijst. Wanneer een journalist of een website via een hyperlink verwijst naar informatie van derden, is hij niet zonder meer verantwoordelijk voor de inhoud van de onderliggende informatie, maar moet hij wel het belang van de publicatie en het recht van het publiek op informatie afwegen tegen de belangen die door het plaatsen van de hyperlink mogelijk geschaad worden. In dit geval is de Raad van oordeel dat die afweging doorweegt in het voordeel van het belang van de publicatie en het recht op informatie, mee op basis van een eerdere uitspraak, waarin de Raad besliste dat het journalistiek geoorloofd is om Jongeren Info Life een antiabortusorganisatie te noemen.

2017-16

Lees de uitspraak [pdf]