Impens t/ HLN.be

Titel artikel: ‘Slechtste huurders van het land’ slaan achtste keer toe in 12 jaar: “De hele inboedel is vernield. Ze namen zelfs onze schilderijen van 12.000 euro mee”.

Samenvatting uitspraak: Het artikel gaat over een koppel dat sinds 2009 acht keer uit een huurwoning werd gezet op bevel van de vrederechter omdat het de huur niet betaalde, de woningen niet onderhield en vernielingen aanrichtte. De journalist laat twee eigenaars/slachtoffers aan het woord.

Er zijn geen aanwijzingen dat de journalist de informatie onvoldoende heeft gecheckt of onwaarheden en ongegronde beschuldigingen uit. Hij heeft met twee getuigen gesproken en is in het appartement van een van hen gaan kijken. Hij staaft deze getuigenissen met de informatie dat klager op bevel van de vrederechter de afgelopen twaalf jaar acht keer uit een huurwoning werd gezet.

De journalist heeft het appartement waar klager woonde te goeder trouw bezocht op uitnodiging van en samen met de eigenares. Dat de eigenares de overeenkomst over de uitdrijving van de huurders uit de woning mogelijk heeft geschonden, kan de journalist niet worden aangerekend.

Rekening houdend met de ernst van de feiten, de acht vonnissen tot uithuiszetting en het onderzoek naar de diefstal van twee schilderijen, wat allemaal in het artikel aan bod komt, was de publicatie van de voornaam, de eerste letter van de familienaam, de leeftijd en de geblurde foto’s geoorloofd.

Gezien de acht gerechtelijke bevelschriften tot uithuiszetting waarnaar het artikel verwijst, was het niet nodig dat de journalist voor de publicatie van zijn artikel wederhoor vroeg aan klager. Bovendien maakt hij aannemelijk dat hij dit heeft geprobeerd, maar dat klager onbereikbaar was.
: Het artikel gaat over een koppel dat sinds 2009 acht keer uit een huurwoning werd gezet. De informatie is voldoende gecheckt. Er is geen sprake van ongegronde beschuldigingen of schending van de privacy. Wederhoor was niet nodig. 

2022-11

Lees de uitspraak [pdf]