Hooghe t/ Apache.be

Titel artikel website: KUL-professor Marc Hooghe pleegde auteursfraude.

Samenvatting uitspraak: Het artikel gaat over een procedure van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de KU Leuven tegen professor politicologie Marc Hooghe en schrijft dat Hooghe auteursfraude pleegde. Volgens de Raad beschikte de journalist over voldoende bronnen en informatie om zijn artikel te staven en geven de termen ‘auteursfraude’ en ‘plegen’ de feiten en de bevindingen van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit op een journalistiek verantwoorde wijze weer. De Raad heeft geen aanwijzingen dat het om louter betwistingen, ongegronde verdachtmakingen of ongegronde beschuldigingen zou gaan, zoals klager voorhoudt.

2017-15

Lees de uitspraak [pdf]