Herbalife t/ Knack.be en Daems

Titel artikel 1: Over de (il)legaliteit van Herbalife: iedereen verkoper, niemand consument.
Titel artikel 2: ‘Het effect van voeding is niet te verwaarlozen, maar ook niet oneindig’.
Samenvatting uitspraak: De klacht gaat over twee artikels. Het eerste gaat over het systeem van multilevelmarketing en piramideverkoop, het tweede is een ingezonden opiniebijdrage van een specialist over verkoop van dieetproducten. Beide artikels nemen Herbalife als voorbeeld.
Voor het eerste artikel ging de journaliste undercover naar een bijeenkomst van verkopers van Herbalife-producten. De Raad is van oordeel dat de undercover-methode geoorloofd was en dat de klacht op dit punt ongegrond is.
Maar de Raad is tegelijk van oordeel dat het artikel, vooral door de titel en de inleiding, een zodanig beschuldigend karakter heeft ten aanzien van Herbalife, dat Knack.be het bedrijf vóór publicatie de kans had moeten geven om te reageren, wat niet gebeurd is. Op dit punt is de klacht gegrond.
De klacht tegen de ingezonden opiniebijdrage is ongegrond aangezien het de redactie vrij staat om zulke bijdragen te publiceren.

2018-15

Lees de uitspraak [pdf]