Frans t/ P-magazine/PNWS.be

Titel artikel magazine en website“Op hun gezicht klaarkomen, zogezegd voor de kunst”
Samenvatting uitspraak: Klager is modefotograaf, onder meer gespecialiseerd in naaktfotografie. Het artikel citeert uit een boek van Dennis Burkas, waarbij klager volgens de citaten ‘niks anders doet dan jonge, naïeve modellen seksueel misbruiken’ en hun foto’s gebruikt ‘als drukkingsmiddel om zijn perverse misbruik verder te kunnen zetten’.

De Raad spreekt zich niet uit over de inhoud en de waarheidsgetrouwheid van het boek, maar wel over de manier waarop de journalist met deze citaten is omgegaan.

De journalist maakt in het artikel geen enkel voorbehoud bij de algemene en verregaande citaten, terwijl het gaat om ernstige beschuldigingen die strafrechtelijk vervolgbaar zijn. Hij zegt dat de citaten onderbouwd zijn door verklaringen die hij verzameld heeft bij meisjes en vrouwen, maar dat blijkt op geen enkele manier uit het artikel.

De beschuldigingen uit het artikel zijn ernstig en betreffen de eer en goede naam van klager. Ze worden zonder terughoudendheid uit het boek overgenomen. De Raad kan niet vaststellen of er in het kader van deze beschuldigingen een loyale kans op wederhoor is geboden. Hij kan alleen vaststellen dat er in het artikel op geen enkele manier naar een wederhoor of een reactie van klager wordt verwezen, terwijl dit wel degelijk aangewezen was volgens de richtlijn bij artikel 20 van de Code.

Klager is geen publiek figuur en de vermelding van zijn naam, voornaam en woonplaats betekent een schending van het privéleven.

2021-11

Lees de uitspraak [pdf]