Flamang t/ De Morgen & DeMorgen.be

Titel artikels:

  • DeMorgen.be: Vzw van in opspraak geraakte Gent Jazz-baas krijgt 50.000 euro subsidie van Gent: ‘Wij zitten hier ook mee gewrongen’.
  • De Morgen: Vzw van in opspraak geraakte Gent Jazzbaas krijgt 50.000 euro subsidie.

Samenvatting uitspraak: Het artikel gaat over de toekenning van een subsidie aan de vzw Probas, waarvan klager bestuursvoorzitter is. Het vermeldt dat hij eerder in opspraak kwam toen bleek dat hij zich jarenlang had verrijkt met subsidiegeld van de vzw Jazz en Muziek, die eind 2022 het faillissement aanvroeg. De klacht is deels gegrond.

Klager neemt er aanstoot aan dat het artikel over de toekenning van een subsidie aan Probas ingaat op de commotie die eerder rond zijn persoon ontstond naar aanleiding het faillissement van Jazz en Muziek, waarvan hij bestuurder was. Dit is evenwel een redactionele keuze en het is in de context van de berichtgeving journalistiek geoorloofd en verantwoord om de link tussen beide zaken te leggen.

Het artikel vermeldt affirmatief dat klager zich jarenlang verrijkte met subsidiegeld van Jazz en Muziek, zowel in de tekst als in het onderschrift bij de foto in de krant. De journalist baseert zijn stelling op verklaringen en beschuldigingen van (ex-)werknemers in eerdere artikels, maar voert geen andere argumenten aan die zijn stelling onderbouwen of staven, terwijl hij ze affirmatief en met stelligheid poneert. Klager van zijn kant maakt aannemelijk dat hem juridisch niets ten laste is gelegd, wat in het artikel wordt bevestigd door de woordvoerder van de schepen voor Evenementen en Feesten in Gent. Daarom strookt de affirmatieve manier waarop de journalist poneert dat klager zich jarenlang heeft verrijkt met subsidiegeld niet met artikel 25 van de Code dat bepaalt dat een journalist geen ongegronde verdachtmakingen of beschuldigingen uit.

De journalist maakt aannemelijk dat de redactie de beschuldigingen van de (ex-)werknemers eerder al aan klager had voorgelegd, waarbij die telkens weigerde om te reageren, en dat hij in voorliggend geval opnieuw op een weigering van klager zou botsen, wat klager op de hoorzitting ook bevestigde. Daarom is er voor de Raad geen sprake van een inbreuk op het principe van wederhoor.

Er is evenmin sprake van schending van het privéleven. Klager bekleedt als gewezen bestuurder van vzw Jazz en Muziek en als bestuurder van vzw Probas een publieke functie en is als zodanig meermaals in de openbaarheid getreden. Het artikel gaat niet over zijn privéleven maar over zijn professionele activiteiten. In die context betekent de publicatie van zijn naam en foto geenszins een schending van het privéleven. 

2024 - 05

Lees de uitspraak [pdf]