Fijen en Van Cauwenbergh t/ HLN.be

Titel artikel website: Oplichting, partnergeweld, kindermisbruik en mensenhandel: deze BV’s gingen zwaar in de fout. 
Samenvatting uitspraak: Het artikel geeft een lijst van 27 bekende Vlamingen die om uiteenlopende redenen in aanraking kwamen met politie en gerecht. Als eerste komen gewezen miss België Daisy Van Cauwenbergh en haar man Huub Fijen aan bod. Zij moesten zich voor de correctionele rechtbank verantwoorden voor mensenhandel. De rechtbank stelde vast dat het strafdossier tegen klagers verjaard was, wat betekent dat er geen uitspraak was over schuld of onschuld. Nochtans schept het artikel door een aantal affirmatieve formuleringen de indruk dat klagers strafbare feiten hebben gepleegd. De Raad is daarom van oordeel dat het artikel niet strookt met het principe dat de journalist geen ongegronde verdachtmakingen of beschuldigingen uit.

2018-28

Lees de uitspraak [pdf]