DPG Media & Özgünes t/ Deltour

Titel artikel: Zaak-Rousseau: ‘Vieze smaak blijft achter dat de journalist partij gekozen heeft’.

Samenvatting uitspraak: Pol Deltour, toenmalig directeur van de VVJ Academy (VVJ = Vlaamse Vereniging van Journalisten), neemt in een opiniestuk journalist Faroek Özgünes op de korrel vanwege de manier waarop hij is omgegaan met de zaak Rousseau, toenmalig voorzitter van Vooruit.

De Raad spreekt zich nooit uit over een in een opiniestuk geuite opinie/mening. Dat doet hij ook in dit geval niet. Klagers nemen er aanstoot aan dat Deltour zijn artikel ondertekende als Directeur VVJ Academy. Of Deltour zijn opiniestuk in eigen naam of in naam of onder het gezag van de Vlaamse Vereniging van Journalisten heeft geschreven, maakt geen verschil voor de beoordeling van de klacht op basis van de Code.

Grond van de zaak
Pol Deltour heeft het over de verkeerde parketmagistraat en over een aangifte in plaats van een melding, maar de gebeurtenissen waarnaar hij verwijst zijn in essentie juist: Faroek Özgünes heeft in het kader van een journalistiek onderzoek naar mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag van toenmalig Vooruit-voorzitter Conner Rousseau een USB-stick met opnames en een door hem geschreven nota aan een parketmagistraat gegeven. Dit laat Deltour toe om deze gebeurtenissen – overeenkomstig artikel 5 van de Code – in een opiniestuk te interpreteren en becommentariëren zoals hij gedaan heeft. Dat hij dit provocerend en met overdrijving doet, zoals onder meer met de term ‘loopjongen’, is geoorloofd en behoort tot de gebruikelijke stijlmiddelen van opiniebijdragen.

De betwiste publicatie is geen feitelijke berichtgeving, maar een opiniestuk, waarin Deltour zijn standpunt geeft over de aanpak van Özgünes. In het stuk worden geen nieuwe feitelijke elementen uitgebracht die de eer en goede naam van Özgünes betreffen en die niet al eerder waren gepubliceerd, onder meer in Knack, waar ook het opiniestuk is verschenen. In deze context was wederhoor, zoals omschreven in artikel 20 en de bijhorende richtlijn van de Code, niet nodig. 

2024 - 11

Lees de uitspraak [pdf]