Democo t/ HLN.be

Titel artikels:

  • HLN Onderzoek. Twee jaar na instorting school zet Vlaamse bouwpromotor opnieuw gigaproject neer “in twijfelachtige omstandigheden”: “Hier wordt met mensenlevens gespeeld”.
  • HLN Onderzoek. Onze onderzoeksjournalist dook in het kluwen van onderaannemers in de bouw. “De bodemprijzen zijn gewoonweg te laag, en ook de overheid werkt dat in de hand”.

Samenvatting uitspraak: De twee artikels gaan over de bouw van een nieuw provinciehuis in Gent door bouwpromotor Democo, een werf – aldus de artikels – met meer dan 1.000 onderaannemers in onveilige omstandigheden, malafide onderaannemers en uitgebuite arbeiders.

Waarheidsgetrouwe berichtgeving
De journalist beschikte over voldoende gezaghebbende, goed geïnformeerde, bij de zaak betrokken en van elkaar onafhankelijke bronnen om de inhoud van zijn artikels te onderbouwen en te staven. Klaagster trekt de bronnen in twijfel, maar geeft niet aan welke fouten of onwaarheden in de artikels zouden staan.

Onafhankelijk informeren
Klaagster zegt dat de journalist zich heeft laten beïnvloeden of onder tijdsdruk laten zetten door de PVDA. De journalist erkent dat hij van de PVDA informatie over de bouwwerf van klaagster heeft ontvangen en dat hij die als een van zijn bronnen heeft gebruikt, maar hij maakt aannemelijk dat dit zijn onafhankelijkheid niet in het gedrang heeft gebracht. De Raad heeft geen aanwijzingen dat hij niet onafhankelijk zou hebben gehandeld.

Wederhoor
De artikels bevatten ernstige beschuldigingen die de eer en goede naam van klaagster betreffen en die nopen tot wederhoor. De Raad is van oordeel dat het principe van wederhoor loyaal is toegepast. De journalist heeft de beschuldigingen duidelijk aan klaagster voorgelegd, hij heeft een redelijke termijn geboden om te reageren en hij heeft de twee schriftelijke reacties correct verwerkt in zijn artikels en in een kaderstuk bij de artikels. Dat de reactie van klaagster werd geschrapt uit de inleiding van het eerste artikel en daardoor enkel achter de betaalmuur kwam te zitten, geeft geen aanleiding tot misleiding van het publiek en doet in dit geval niets af aan het loyale wederhoor.

2024 - 10

Lees de uitspraak [pdf]