De Velder t/ Nieuwsblad.be

Titel artikel: Culinaire Ambiance’ stopt op papier, maar gaat online verder met digitale souschef Lio.

Samenvatting uitspraak: Het artikel gaat over de doorstart van het magazine Culinaire Ambiance naar een digitale omgeving. Klager maakt bezwaar tegen de vermelding dat Culinaire Ambiance in handen is “van de Antwerpse uitgever Mediageuzen (van de veroordeelde mediaman Maurice De Velder)”.

Het komt aan de journalist toe om te bepalen wat relevant is in het kader van zijn berichtgeving over de digitale doorstart van het magazine. Beroepsethisch zijn er geen redenen waarom het niet geoorloofd zou zijn om de veroordeling van klager uit 2009 in deze context te vermelden. De vermelding betekent geenszins een inbreuk op het principe van waarheidsgetrouw berichten, zoals klager voorhoudt.

De vermelding van de naam en voornaam van klager betekent geen schending van zijn privéleven. Klager is de enige bestuurder van de vennootschap Mediageuzen, uitgever van Culinaire Ambiance. De vermelding van zijn naam en voornaam in een artikel over een uitgave van Mediageuzen is geoorloofd.

Klager zegt dat de journalist zich heeft laten beïnvloeden door een ex-zakenpartner van klager en doelbewust niet-relevante informatie aan het artikel heeft toegevoegd om hem in een negatief daglicht te plaatsen en te schaden, maar voert daarvoor geen enkel bewijs aan. De Raad heeft geen aanwijzingen dat dit het geval zou zijn en dat de journalist niet onafhankelijk zou hebben gehandeld of dat er sprake zou zijn van belangenvermenging.

2023-20

Lees de uitspraak [pdf]