De Smet, Steemans en Vansant t/ Morsum-Magnificat.be en Verbeeck

Titel artikel 1: Willebroek: Notaris krijgt commentaar van Morsum Magnificat bij openbare verkoop. Notaris Yves Van Noten tegengesproken over conformiteit elektrische installatie.
Titel artikel 2:  Willebroek: Erfeniszaak al aanleiding tot valse aangifte bij politie Willebroek. Familielid plaatst onterecht klacht wegens belaging die er niet is.
Samenvatting uitspraak: De klacht is gericht tegen twee artikels. Ze gaan allebei over de openbare verkoop van een huis, waarbij het eerste de notaris en het tweede de politie op de korrel neemt. Volgens de artikels is er ruzie over een erfeniskwestie en zouden sommige familieleden zaken verborgen willen houden. Verbeeck suggereert dat familieleden hem bedreigd en geïntimideerd hebben.
Verbeeck heeft zich bij zijn bezoek aan het huis voorgedaan als potentiële koper en heeft op de verkoopdag verborgen audio-opnames gemaakt.
De Raad is van oordeel dat er onvoldoende maatschappelijk belang was om aliasjournalistiek en verborgen opnames te verantwoorden. Verder is de privacy geschonden door de publicatie van de eerste letter van de familienaam van klagers, samen met de gemeente, de straatnaam en het huisnummer van het huis. Ten slotte vindt de Raad dat Verbeeck klagers voor publicatie een kans op wederhoor had moeten geven omdat de artikels ernstige beschuldigingen uiten die de eer en goede naam betreffen.

2018-21

Lees de uitspraak [pdf]