De Munck t/ HLN.be

Titel artikels:

  • Oplichter The Villa riskeert 30 maanden cel voor verkrachting promogirl: “Hij dreigde ermee hetzelfde met haar kind te doen”.
  • Oplichter The Villa krijgt 10 jaar plaatsverbod in Aarschot na verkrachting van ex: “Antisociale persoonlijkheid met narcistische en psychopathische trekken”.

Samenvatting uitspraak: De twee artikels gaan over een rechtszaak tegen klager wegens mishandeling en verkrachting van een promomeisje van een discotheek. Ze gaan ook in op de plannen van klager om de discotheek over te nemen, wat uiteindelijk niet doorging. De titel van de artikels omschrijft klager in dat verband als oplichter. Klager maakt verschillende bezwaren.

Respect voor het privéleven
Volledige identificatie van klager in de artikels is geoorloofd. Klager is eerder in de media geweest als potentiële overnemer van de discotheek. Hij heeft daarover een interview gegeven en een foto bezorgd aan de journalist met het oog op publicatie. De rechtszaak gaat over mishandeling en verkrachting van een promomeisje van de discotheek door de potentiële overnemer. De feiten en de gerechtelijke vervolging en bestraffing daarvan zijn zaken van maatschappelijk belang. Daarom strookt volledige identificatie met de richtlijn uit de Code over identificatie in gerechtelijke context. 

Ongegronde verdachtmakingen en beschuldigingen
De titels van de artikels, die volgens HLN.be gemaakt zijn door de eindredactie, omschrijven klager als een oplichter. Oplichting is een strafrechtelijk omschreven misdrijf en als dusdanig vervolgbaar. Klager is evenwel niet veroordeeld wegens oplichting en de journalist levert zelf ook geen bewijzen van oplichting, wat maakt dat de titels niet stroken met de inhoud van de artikels. De twee titels betekenen dan ook een inbreuk op artikel 25 van de Code dat bepaalt dat de journalist geen ongegronde verdachtmakingen of beschuldigingen uit.

Onafhankelijk handelen
Klager beweert dat de journalist werkt in opdracht van de vorige eigenaar van de discotheek, maar voert daarvoor geen enkel bewijs aan. De Raad heeft geen aanwijzingen dat dit het geval zou en dat de journalist niet onafhankelijk zou hebben gehandeld.

2024 - 08

Lees de uitspraak [pdf]