De Bie t/ De Morgen en DeMorgen.be

Titel artikel

  • De Morgen: Zes inzichten. SOS corona: wat hebben we na drie jaar virus geleerd?
  • DeMorgen.be: Analyse. Zes inzichten. Het echte verhaal bleef onderbelicht: 6 lessen, 3 jaar na de eerste lockdown.

Samenvatting uitspraak: De journalist stelt in het artikel de vraag wat we geleerd hebben uit de coronapandemie, drie jaar na het begin van de lockdown in maart 2020. Onder de tussentitel De twijfelbrigade blijft maar twijfelen komt klager ter sprake.

Waarheidsgetrouwe berichtgeving
De Raad kan niet uitmaken of en in welke mate welk representatief staal van wetenschappers de Cochrane-studie en de Great Barrington Declaration al dan niet bekritiseerd of onderuitgehaald heeft en spreekt zich bijgevolg niet uit over de waarheidsgetrouwheid van de passages dat de studie en de Declaration respectievelijk ‘vakkundig gesloopt’ en ‘als onverantwoord afgeserveerd’ werden.

De Raad stelt vast dat de journalist bij het citeren uit een oude blogpost van klager van 2020 over een coronastrategie alle voorbehoud en nuances weglaat. De journalist maakt niettemin aannemelijk dat klager deze strategie door de jaren heen herhaaldelijk naar voren is blijven schuiven. Gelet op deze context is de Raad van oordeel dat er geen essentiële informatie is verdraaid en dat er geen inbreuk is op het principe van waarheidsgetrouw berichten.

Het is duidelijk dat het artikel geen louter feitelijke berichtgeving is, maar een analyse van drie jaar corona-beleid waarin de journalist inzichten weergeeft en conclusies trekt uit zijn journalistieke werk. Het onderscheid tussen feiten en persoonlijke inzichten is duidelijk voor het publiek. Er is geen sprake van een inbreuk op artikel 4 van de Code.

Klager heeft een recht van antwoord naar de journalist en de krant gestuurd. Het recht van antwoord is een juridische categorie en behoort niet tot de bevoegdheid van de Raad. Nergens blijkt dat hij aan de journalist of de krant een wederwoord heeft gevraagd in de zin van artikel 7 van de Code. Er is dan ook geen sprake van een inbreuk op dit punt.

Wederhoor
De journalist uit in zijn artikel kritiek op standpunten die klager publiek heeft ingenomen in zijn blog, op Twitter en op andere fora, zoals in het Wintermanifest. Het is journalistiek geoorloofd om dat te doen. Hij brengt evenwel geen ernstige beschuldigingen uit die de eer en goede naam van klager betreffen en die zouden nopen tot wederhoor. Bovendien heeft hij klager om zijn standpunt gevraagd en daarvoor ook zijn telefoonnummer doorgegeven, maar klager wenste niet te reageren. Er is geen sprake van een inbreuk op artikel 20 van de Code.

Fair play – Zichzelf en zijn doel bekendmaken
Het is duidelijk dat klager de journalist kende als journalist en uit de communicatie met de journalist wist of kon weten dat die zijn vraag stelde en contact zocht met het oog op een artikel. Er is geen sprake van een inbreuk op artikel 17 van de Code.

2023-25

Lees de uitspraak [pdf]