Dalle t/ Sceptr

Titel artikel website: CD&V neemt het op voor allochtone relschoppers: ‘Voelen zich vergeten’.
Samenvatting uitspraak: Het artikel gaat over een blogpost die Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media Benjamin Dalle schreef op zijn persoonlijke website en Facebook.

De Raad weerlegt in zijn uitspraak het argument van Sceptr dat hij niet zou kunnen optreden in deze zaak omdat hij werkingsmiddelen krijgt van de Vlaamse overheid.

Wat de grond van de zaak betreft, is het artikel niet gepubliceerd als een standpunt of opiniestuk maar als feitelijke berichtgeving, wat Sceptr tijdens de hoorzitting heeft bevestigd. De Raad zegt dat de wijze waarop de journalist in zijn artikel over de blogpost bericht niet waarheidsgetrouw is, wat ook geldt voor de titel “CD&V neemt het op voor allochtone relschoppers: ‘Voelen zich vergeten’”, die de inhoud samenvat. Door citaten uit verschillende paragrafen van de blog op een bepaalde manier in te leiden en met elkaar te verbinden, doet de journalist uitschijnen dat passages die in realiteit over jongeren in het algemeen of jongeren in armoede gaan, betrekking zouden hebben op relschoppers in Anderlecht. Een journalist heeft het recht om conclusies te trekken uit feiten en gegevens, maar dat betekent niet dat hij citaten zodanig kan samenbrengen dat ze een wezenlijk andere betekenis krijgen dan in de oorspronkelijke tekst. Verder ontslaat een link in het artikel naar de blog van klager de journalist niet van zijn plicht om waarheidsgetrouw te berichten.
Ten slotte is er geen sprake van een loyale rechtzetting. Sceptr heeft de titel op de website twee keer aangepast, maar de inhoud van het artikel ongewijzigd gelaten. En de publicatie van een mail waarin een rechtzetting wordt gevraagd, is geen rechtzetting.

2020-32

Lees de uitspraak [pdf]