Casaca t/ Knack.be

Titel artikel: #Storykillers: de schimmige financiers van een Brusselse denktank.

Samenvatting uitspraak: Het artikel gaat over de Brusselse denktank South Asia Democratic Forum (SADF), waarvan Paulo Casaca de oprichter en voorzitter is. De journalist schrijft dat het artikel kadert in een wereldwijd onderzoek naar de desinformatie-industrie, gecoördineerd door het journalistencollectief Forbidden Stories. Hij noemt het opmerkelijk dat de vzw SADF weigert publiek te maken wie haar financiers zijn.

Klager verwijt de journalist gebrek aan transparantie, gebrek aan onafhankelijkheid en belangenvermenging, maar voert daarvoor geen enkel bewijs aan. De Raad heeft geen aanwijzingen dat de journalist niet transparant of niet onafhankelijk zou hebben gehandeld of dat er sprake zou zijn van belangenvermenging.

De journalist stelt in het artikel vragen over de financiering en de geldschieters van SADF. Het is journalistiek verantwoord om daar onderzoek naar te doen en het publiek erover te informeren, ook wanneer dat verder gaat dan wat SADF wettelijk verplicht is om mee te delen. 

De klacht is ongegrond.

2023-22

Lees de uitspraak [pdf]