Bouzerda t/ HLN.be

Titel artikel: “Cocaïnedieven, kom tevoorschijn”: nieuwe aanslagen zijn waarschuwing van ontvoerders ‘De Schedel’.

Samenvatting uitspraak: Het artikel gaat over de mogelijke link tussen aanslagen in Antwerpen en Mechelen. Klagers wonen in een huis waartegen een aanslag werd gepleegd. Zij maken verschillende bezwaren tegen het artikel. De klacht is ongegrond.

De journalist maakt aannemelijk dat hij verschillende, van elkaar onafhankelijke en goed geïnformeerde bronnen heeft geraadpleegd en dat hij de informatie die zij hebben verstrekt en de verklaringen die zij hebben afgelegd getrouw heeft weergegeven.

Klager beweert dat de journalist samenspant met degene die de aanslag heeft gepleegd en dat de dader zijn informatiebron is, maar hij voert daarvoor geen enkel bewijs aan. De Raad heeft geen aanwijzingen dat dit het geval zou en dat de journalist niet onafhankelijk zou hebben gehandeld.

Het artikel criminaliseert of beschuldigt klager en zijn zoon of familie niet van betrokkenheid bij de drugsmaffia, zoals klager voorhoudt. De vermelding dat de zoon van klager in de gevangenis heeft gezeten voor druggerelateerde feiten is geoorloofd en relevant in de context van de berichtgeving.

Er is geen schending van het privéleven. De vermelding van de straatnaam en de publicatie van een foto van een klein stuk van de door de aanslag vernielde voordeur zijn geoorloofd en relevant in de context van de berichtgeving.

2023-15

Lees de uitspraak [pdf]