Bouwonderneming dhulst’ t/ DeMorgen.be

Titel artikel site: Openbare omroep. Onderzoek naar omstreden contracten bij VRT.
Samenvatting uitspraak: De artikels gaan over contracten die toenmalig algemeen directeur Peter Claes van de VRT sloot met externe partijen. Ze hebben het onder meer over een duur contract met een freelanceregisseur en schrijven dat die zijn villa liet bouwen door bouwbedrijf dhulst’ van de echtgenote van Claes. De Standaard kwam als eerste met dit bericht. De andere media verwijzen hiernaar of bouwen erop voort met reacties van de VRT, de vakbonden en Audit Vlaanderen. De echtgenote van Claes zegt dat de artikels haar bedrijf onterecht in opspraak brengen.

De Raad verklaarde de zes klachten ongegrond. Dat Claes een exclusiviteitscontract sloot met de freelanceregisseur en dat de regisseur zijn villa werd gebouwd door bouwbedrijf dhulst’ van de echtgenote van Claes, wordt niet betwist en het is journalistiek geoorloofd om feiten, die door hun combinatie opmerkelijk zijn, naast elkaar te plaatsen. De artikels uiten bij deze vaststelling geen ongegronde verdachtmakingen of beschuldigingen tegenover bouwbedrijf dhulst’, waarover sprake in artikel 25 van de Code.

2020-24

Lees de uitspraak [pdf]