Beel t/ Nieuwsblad.be

Titel artikel 1 website: Lisa jongste van viergeslacht.
Titel artikel 2 website: Dubbel viergeslacht in Asper.
Samenvatting uitspraak: De klacht gaat over de weigering van de redactie om twee familiefoto’s van een viergeslacht, gepubliceerd in 2013 en 2015, offline te halen. Verwijzend naar het recht op vergetelheid vroeg klager om de foto’s te verwijderen, maar de redactie wees die vraag af. Daarop diende hij een klacht in bij de Raad.

De Raad is van oordeel dat het maatschappelijk belang van het archief in dit geval zwaarder doorweegt dan de vraag van klager om de twee foto’s te laten verwijderen. Het maatschappelijk belang van het archief geldt voor het geheel en voor alle types van artikelen, inclusief over faits divers en alledaagse onderwerpen. Verder gaat het om positieve en niet controversiële familiefoto’s waarbij de familiale context niet gewijzigd is en die destijds op uitdrukkelijke vraag en met toestemming van een familielid gepubliceerd werden. 

2020-02

Lees de uitspraak [pdf]