Aerts t/ 'tScheldt

Titel artikel 1: Hacking, chantage en bedreigingen naar ‘tScheldt, leveranciers, familie en vrienden.
Titel artikel 2: Geen wraakporno, maar wraakjournalistiek in #BVLeaks affaire, nu ook journalist betrokken van De Morgen.
Titel artikel 3: Breaking: Nadat chantage mislukte: woordvoerster Egbert Lachaert schakelt topadvocaten in om artikelen van ‘tscheldt te verwijderen.
Samenvatting uitspraak:  De klacht betreft drie artikels. Die hebben het over een groep van politici, journalisten en criminelen die volgens de auteur blijkbaar een pact hebben gesloten om ‘tScheldt aan banden te leggen. Volgens de artikels speelt klager een rol in dat pact. 
Ook in deze uitspraak veroordeelt de Raad, net als in bovenvermelde zaken, de anonimiteit en het gebrek aan transparantie van ‘tScheldt. 
Verder zegt de Raad dat de artikelenreeks in strijd is met artikel 25 van de Code dat zegt dat een journalist geen ongegronde verdachtmakingen of beschuldigingen uit, en van artikel 20 betreffende wederhoor. In de berichtgeving maakt ‘tScheldt een mix van verdachtmakingen en beschuldigingen ten aanzien van klager zonder hem vóór publicatie enige kans op wederhoor te bieden. Van een aantal verdachtmakingen maakt klager aannemelijk dat ze ongegrond zijn.

2021-16

Lees de uitspraak [pdf]