Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Ysebaert t/ Business AM

2020-29

Titel artikel website: Voorzitter kiescomité Open Vld: ‘Uitstel kon in principe niet’.
Essentie uitspraak: Het artikel laat uitschijnen dat er een gesprek geweest is met klager, terwijl de citaten komen uit een document dat hij schreef als voorzitter van het kiescomité van Open Vld. De titel legt hem woorden in mond die hij niet gezegd of geschreven heeft.