Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Yildirim t/ HBVL.be

2021-03

Titel artikel website: Reizen naar Turkije. Meer dan 45.000 Turkse Belgen moeten straks in quarantaine.
Essentie uitspraak: De redactie maakt aannemelijk dat de verklaringen van de Turkse consul-generaal over Belgen van Turkse afkomst die ondanks de coronamaatregelen maar dankzij hun dubbele nationaliteit naar Turkije reisden, getrouw zijn weergegeven. Het artikel is niet stigmatiserend.