Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

X t/ SCEPTR

2020-39

Titel artikel website: Docent gaat boekje te buiten: klimaatacties in ruil voor 20/20.
Essentie uitspraak: De belangen die klager inroept om een artikel te laten verwijderen wegen niet op tegen het maatschappelijk belang van een zo volledig mogelijk archief.