Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Wijnbistro De Victorie t Het Laatste Nieuws

2020-13
  • In een restaurantrecensie heeft de journalist een grotere vrijheid om zijn mening te geven. Maar de fout gepubliceerde prijzen naast het artikel zijn niet loyaal rechtgezet, noch in de krant, noch op de website.