Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

VMMA, Kanakna, Van Alphen en Mariën t/ Clint.be, Van Besauw, Pierreux, Ransbottyn en Heynssens

2011-02

Incognitojournalistiek, verborgen opnames en aliasjournalistiek zijn slechts verantwoord indien de informatie niet op een andere manier kan verkregen worden en wanneer er een voldoende maatschappelijk belang is. Bij aliasjournalistiek moet dit zelfs een gewichtig maatschappelijk belang zijn.