Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instelling voor zelfregulering van de media.

VMMA, Kanakna, Van Alphen en Mariën t/ Clint.be, Van Besauw, Pierreux, Ransbottyn en Heynssens (Infiltratie in 'Mijn Restaurant')

2011-02

Incognitojournalistiek, verborgen opnames en aliasjournalistiek zijn slechts verantwoord indien de informatie niet op een andere manier kan verkregen worden en wanneer er een voldoende maatschappelijk belang is. Bij aliasjournalistiek moet dit zelfs een gewichtig maatschappelijk belang zijn.