Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Verelst t/ HLN.be

2019-23

Titel artikel 1:  54-jarige weduwe laat het leven na co-vergiftiging.
Tital artikel 2: 54-jarige weduwe stierf door verdrinking.
Essentie uitspraak: Er is geen toestemming nodig voor een artikel over het overlijden van iemand door CO-intoxicatie of verdrinking in bad. Maar er is wel toestemming nodig om de naam en de voornaam van het slachtoffer, die geen publiek figuur is, te vermelden.