Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Vandervelde t/ 'tScheldt

2021-23

Titel artikel 1: Nieuw schandaal. 'Rijkste Belg' Guido Van der Schueren kan niet eens meer zijn Delhaize rekening betalen. Is het geld van Vlaamse zelfstandigen nog wel veilig bij Keyware?
Titel artikel 2: Hoe blanke mannen miljoenen euro's afleiden naar hun privé. Een les voor Sihame.
Essentie uitspraak: De Raad kan geen uitspraak doen over de waarheidsgetrouwheid van de artikels, maar de klacht is gegrond wat gebrek aan wederhoor en de anonimiteit van website 'tScheldt betreft.