Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Vanacker t/ Het Laatste Nieuws, HLN.be en Bartolomivis

2017-02

Titel artikel: Levensverhaal Ivo Staes (52). Pas na 12 stielen en 5 vrouwen durfde hij kunstenaar zijn. 
Essentie uitspraak: De raad kan niet beoordelen of het artikel waarheidsgetrouw is, maar gezien de kwetsbare situatie waarin de geïnterviewde zich bevond, was het aangewezen om haar duidelijk te informeren over de consequenties van haar keuze om al dan niet een interview te geven. Afspraken over voorinzage zijn niet nageleefd.