Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Van Mol t/ Humo.be

2021-15

Titel artikel website: Satiresite ‘tScheldt hult zich in anonimiteit, maar alles wijst richting één persoon.
Essentie uitspraak: Het artikel stelt de vraag wie er achter de anonieme website ‘tScheldt zit. De klacht is ongegrond wat journalistieke onafhankelijkheid, waarheidsgetrouwe berichtgeving en respect voor het privéleven betreft. Ze is gegrond wat het geven van loyaal wederhoor betreft.