Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Paulussen t/ De Standaard en standaard.be

2019-31
  • De passage over de doorverwijzing naar de rechtbank van klaagster is waarheidsgetrouw, er is geen sprake van overdreven identificatie en het principe van wederhoor is gerespecteerd.