Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Orde van Vlaamse Balies t/ HBVL.be

2011-05

Het organiseren van een poll over schuld of onschuld van een beklaagde, en het publiceren van de resultaten ervan bij de aanvang van een proces, is strijdig met de journalistieke ethiek.