Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Lenssens t/ Deconsument.com

2016-03
  • Het is niet loyaal en verantwoordelijk om zich als journalist achter volledige anonimiteit te verschuilen, zeker wanneer men zijn standpunt of opinie weergeeft. Gezien de aard van de vermelde feiten was het aangewezen om vóór publicatie de kans op wederhoor te geven.