Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Hooghe t/ Apache.be

2017-15
  • De journalist beschikt over voldoende bronnen en informatie om zijn artikel staven. Er is geen sprake van ongegronde verdachtmakingen of ongegronde beschuldigingen.