Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

D.T. t/ Nieuwsblad.be

2019-22

Titel artikel website: Oud-gemeentesecretaris ontkent zoektocht naar kinderporno. 
Essentie uitspraak: Het artikel over een rechtszaak tegen een gewezen gemeentesecretaris wegens het bezit kinderporno bevat geen beroepsethische fouten, noch wat inhoud, noch wat vermelding van eerdere jobs van klager betreft.