Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

D.T. t HLN.be

2019-24

Titel artikel website: Ex-gemeentesecretaris krijgt lichtere straf in beroep voor bezit kinderporno.
Essentie uitspraak: Het artikel over een rechtszaak tegen een gewezen gemeentesecretaris wegens het bezit kinderporno bevat een  foutieve passage over een eerdere opschorting van straf wegens zedenfeiten. Er is geen probleem met de beperkte identificatie van klager.