Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

DP t/ HBVL.be

2018-05
  • Als een journalist de identiteit van een slachtoffer publiceert of de familie contacteert, is het aangewezen dat hij zich er eerst van vergewist of de familie op de hoogte is.¬†