Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Statuten: naam en zetel

Op de algemene vergadering van 18 april 2006 worden volgende statuten goedgekeurd.

Titel 1 - Naam en zetel

Artikel 1. Naam

De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam 'Vereniging van de Raad voor de Journalistiek', hierna genoemd 'de Vereniging'.

Artikel 2. Zetel

De Vereniging is gevestigd in het Internationaal Pers Centrum (IPC), RĂ©sidence Palace blok C, Wetstraat 155 te 1040 Brussel. Zij ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De algemene vergadering kan de maatschappelijke zetel verplaatsen.